ΚΑΡΙΕΡΑ

Δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, επισκεφτείτε μας ξανά.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Το ίδρυμα, καλωσορίζει οποιαδήποτε πρωτοβουλία και βοήθεια από ανθρώπους με όραμα και όρεξη να προσφέρουν στο κοινό καλό. Η βοήθειά σας και ο χρόνος σας είναι πολύτιμη υποστήριξη για την επίτευξη των δράσεων του ιδρύματος. Δήλωσε εθελοντής τώρα.