Κύριοι πυλώνες των δράσεων είναι

  • Υγεία, η ευαισθητοποίηση και η πρόληψη

  • Προώθηση των τεχνών και των γραμμάτων και προαγωγή του πολιτισμού

  • Η βελτίωση της κοινωνίας, η ενδυνάμωση της και η προώθηση των κοινωνικών αξιών.

  • Η προώθηση της νέας γενιάς, το αύριο της κοινωνίας μας.

Επικοινώνησε μαζί μας και πρότεινέ μας δράσεις.